Geotèrmia

Inici  -  Sostenibilitat i qualitat  -  Geotèrmia

La geotèrmia és l’energia que prové de l’interior de la terra, la calor natural que posseeix el planeta.
És un tipus d’energia renovable, sostenible i il·limitada.

Un dels principals avantatges de la utilització d’aquesta energia és que la temperatura del sòl es manté constant al llarg de l’any un cop s’arriba a una determinada profunditat, on no influeixen les condicions meteorològiques exteriors. Això contribueix a reduir el consum energètic a les llars pel fet que la demanda disminueix, ja que es parteix d’una temperatura fixa per calefactar o refrigerar els espais que s’han de condicionar.

El sistema d’aprofitament de l’energia geotèrmica es basa en una sèrie de perforacions en què té lloc un intercanvi tèrmic amb el terreny i una bomba de calor geotèrmica.

Els importants estalvis energètics (i els costos econòmics associats) permeten que el sistema sigui rendible, ja que s’aconsegueix un índex d’estalvi tant en calefacció (fins a un 70%) com en refrigeració (fins a un 50%).

A Torres Anyó s’han construït un total de 10 perforacions fins a una profunditat de 110 metres.